Weet u hoe het eraan toe gaat in een fabriek?

Wie wel eens langs een grote fabriek rijdt, of er beelden van ziet op tv, vraagt zich vast wel eens af hoe het er daar van binnen uitziet. Hoe is het ingericht en vooral ook, hoe kan het dat alles daar zo vanzelf lijkt te verlopen? Hoe wordt ervoor gezorgd dat alles veilig is, en hoe weet iedereen die er werkt in vredesnaam wanneer er op welke knoppen gedrukt moet worden?

Allemaal unieke installaties

Vrijwel geen fabriek is hetzelfde. Hoe de binnenkant eruitziet hangt sterk af van wat er precies geproduceerd wordt. Een fabriek waar bijvoorbeeld voedingsmiddelen worden geproduceerd, hebben een hele andere inrichten, en moeten aan heel andere eisen voldoen dan een fabriek waar automaterialen worden vervaardigd.

Gaat het om voedingsmiddelen, dan is het vooral van het grootste belang dat er hygi├źnisch en veilig wordt gewerkt. Het is ondenkbaar dat er voedingsmiddelen in het productieproces door lekkage worden vervuild met de producten die op andere productielijnen worden vervaardigd, of zelfs met olie of andere vloeistoffen uit de machines zelf. Een goede afdichting binnen de installaties is hier dus van het grootste belang. Buizen worden met elkaar verbonden met behulp van o-ringen. Deze zijn gemaakt van een zachter materiaal dan de buizen zelf, zodat zij iedere vrije millimeter die in de koppeling aanwezig kan zijn opvullen en lekkage kan worden uitgesloten. Door het gebruik van de juiste eindkappen wordt ervoor gezorgd dat buizen en leidingen ook aan het einde van hun lengte niet kunnen gaan lekken.

Veiligheid staat voorop

Alhoewel een fabriek voor een buitenstaander een onoverzichtelijke hoeveelheid buizen, banen en installaties is, heeft alles en iedereen een heel duidelijke functie. Veiligheid is in fabrieken over het algemeen aandachtspunt nummer 1. Niet alleen worden medewerkers zoveel mogelijk beschermd, denk hierbij aan beschermende kleding en schoenen, ook alle processen verlopen met behulp van zeer duidelijke veiligheidsprocedures die regelmatig worden getest. Zeker in fabrieken waar wordt gewerkt met potentieel gevaarlijke stoffen zijn de regels bijzonder streng en wordt er geen enkel risico genomen. Dit zorgt ervoor dat de kans dat het mis gaat niet alleen bijzonder klein is, maar ook dat wanneer er toch een incident plaatsvindt, het voor iedereen precies duidelijk is wat er moet gebeuren om een ramp te voorkomen.

Niet alleen zijn alle medewerkers uitgebreid geschoold en geïnstrueerd op dit gebied, ook zie je dat hele grote bedrijven waar bijvoorbeeld met olie of benzine wordt gewerkt, een brandweer op het terrein heeft zitten. Eventuele storingen in de systemen worden continue gemonitord, zodat er zo snel mogelijk ingegrepen kan worden als er iets niet verloopt zoals het zou moeten.

 

Comments are closed.

Post Navigation

0
0
0
0
0