Bouw & onderhoud

Bouw & Onderhoud

Verftechnisch advies
Slechte verven bestaan niet meer, wordt vaak gezegd. Maar de verkeerde producten, een foute verwerking of ongeschikte ondergronden komen helaas nog wel veel voor. Hoe en met welke…

Inspectie en inventarisatie
Tijdens de inspectie worden de gebreken en de oorzaken vastgesteld. Door middel van een inventarisatie wordt van de gebreken de intensiteit en omvang vastgesteld en weergegeven in een invenarisatie…

Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RVO)
Vastgoedbezitters, woningbouwverenigingen, beheerders en andere opdrachtgevers willen dat hun bezit op niveau wordt onderhouden en op niveau wordt gehouden. Het …

Expertise
Bij expertise gaat het vaak om schade en de bijkomende onenigheid over oorzaken, omvang en herstel van de schade. Bijvoorbeeld een bouwdeel of product voldoet niet aan de te stellen eisen…

Houtrotinventarisatie
Aantasting door houtrot zorgt voor een enorme stijging van de onderhoudskosten. Met name de uitvoering van het herstel op basis van eenheidsprijzen levert vaak een onaangename verrassing op voor de…

Meerjarenonderhoudbegroting (MJOB)
Onderhoud brengt kosten met zich mee. Een meerjarenonderhoudsbegroting is een manier om te komen tot beheersing van die kosten op korte en lange termijn. Door middel van onderhoudsbeleid kan men de…

Materiaalonderzoek
De herhaling van een schade is vaak de reden om een alternatief materiaal of een andere werkmethode te zoeken. Namelijk, het niet doorvertalen van leereffecten van oude naar nieuwe …

Kleuradvisering
Kleuradvisering De toepassing van kleur is al zo oud als de mensheid zelf. Van het beschilderen van onszelf voor de jacht of rituelen tot het decoreren van de grot en hut. In die dagen had kleur een…

Bouwbegeleiding en toezicht
Een verfsysteem kan alleen de vereiste prestatie leveren als deze zorgvuldig is gekozen en voor de ondergrond geschikt is. Vervolgens zijn ondergrondvoorbehandeling…

0
0
0
0
0