Welkom

Woningbouw

Of BUILDINGFORBOUWKUNDE woningen in opdracht van derden realiseert of zelf als initiatiefnemer optreed, telkens wordt er naar de laatste normen gewerkt. Dit komt het uiteindelijke wooncomfort ten goede. Alle projektmatig gebouwde woningen worden dan ook verkocht met GIW-garantie.

In eigen beheer zijn qua ontwerp zeer uiteenlopende projekten gebouwd. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de omgeving, zodat een stedenbouwkundig en architektonisch geslaagd plan ontstaat.

Doordat continu voeling wordt gehouden met de markt kan BUILDINGFORBOUWKUNDE steeds opnieuw inspelen op de telkens veranderende vraag van potentiéle kopers. Daarnaast bestaat er in ruime mate de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het ontwerp van de woning.

Utiliteitsbouw

Voor diverse gerenommeerde bedrijven en instellingen in Zuid-Oost Nederland voert BUILDINGFORBOUWKUNDE de nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden uit waaronder bijvoorbeeld schilder of groot onderhoud deel uitmaken. Daarbij wordt gewerkt aan een duurzame relatie met opdrachtgevers door effectief en efficiént met hun huisvestingsvraagstuk om te gaan. Of het nu gaat om een nieuwe machinefundatie of een zorgcomplex, BUILDINGFORBOUWKUNDE staat haar opdrachtgevers op een innovatieve manier terzijde.

Projectontwikkeling

Reeds vele jaren initi‘ert BUILDINGFORBOUWKUNDE plannen en neemt het voortouw in de ontwikkeling van projekten. Het daarbij na te streven brede maatschappelijke draagvlak wordt ondersteund door de bij BUILDINGFORBOUWKUNDE aanwezige visie op de planvorming. Ook de door hen te nemen verantwoording maakt hier een wezenlijk onderdeel van uit.

Het streven naar kwaliteit van de bebouwde omgeving vergt vooral bij inbreidingslokaties een multidisciplinaire aanpak. Door middel van een goede samenwerking met gemeenten, stucadoor, dakdekker, belanghebbende partijen, leveranciers, stedenbouwkundigen en architektenbureaus werden door BUILDINGFORBOUWKUNDE diverse inbreidingslokaties ontwikkeld. Hierdoor werd aan de totale omgeving van het gerealiseerde projekt een kwaliteitsimpuls gegeven.

BUILDINGFORBOUWKUNDE staat open voor nieuwe lokaties die met u tot een ontwikkeling kunnen worden gebracht. U kunt daarvoor contact met ons opnemen.

3
2
3
1
1