Category Archives: Veilgheid

Werkplaats ontwerpen en inrichten

De ideale werkplaats heeft de juiste indeling, veiligheidsvoorzieningen, belichting en fysieke werkcomfort. Dit maakt de werkplek een uitstekende omgeving om in te werken en de productiviteit te verhogen. Het onderbewustzijn van werknemers wordt immers beïnvloed hierdoor en daardoor heeft een effectieve werkplaatsinrichting een goede invloed op de werkprestatie van het personeel.

Veiligheid

De inrichting van de werkplaats dient ook te voldoen aan het navolgen van de veiligheidseisen. Hier kan bij de werkplaatsinrichting rekening mee gehouden worden. Een goede plan van aanpak en voorbereiding is dan ook van belang.

Tips voor het inrichten van een veilige werkplaats

 • weet aan welke wettelijke eisen moet worden voldaan
 • zorg voor een ergonomische omgeving
 • gebruik uitsluitend veilig apparatuur om mee te werken
 • houdt rekening met extra voorzieningen tegen brand en calamiteiten
 • houdt iedereen op de hoogte van de eisen en regels

Ergonomie

De ergonomische werkomgeving houdt rekening met de mens en de belastbaarheid, zeker in een werkplaats. De Nederlandse Vereniging voor Ergonomie definieert ergonomie als volgt:

“Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd.”

Fysieke ergonomie werkplaats

 • manueel hanteren van machines
 • werkhoogte aan werkbanken
 • indeling van de hoogte bij kasten
 • goed werkende apparatuur
 • stabiele werkvloer (anti-slip)

Gezondheid ergonomie werkplaats

 • voldoende belichting (natuurlijk en artificieel)
 • stofvrije omgeving
 • goed geventileerde omgeving
 • voorzieningen in zittend en staand werk

Veilig apparatuur

De veiligheid bij het werken met apparatuur staat en valt bij hoe veilig de apparatuur is. Enerzijds door de juiste manier van gebruiken maar anderzijds ook de status van de apparatuur. De fabrikant hiervan moet dit altijd kunnen verantwoorden door middel van een handleiding, garantie termijn en eventuele waarschuwingen bij het gebruik ervan.

Ook het onderhoudt aan de apparatuur is van belang om de langdurigheid te waarborgen, maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid. Wanneer een apparaat een bepaalde termijn heeft overschreden aan geïndexeerde veiligheidswaarborg, dan moet deze vervangen worden.

Extra voorzieningen

Naast de ergonomische voorzieningen in materiaal en ruimtelijke indeling, moet gekeken worden naar voorzieningen bij brand en calamiteiten. Deze voorzieningen zijn vooral gericht op de aanwezigheid van herkenningspunten en instructies aan personen. Op deze manier is iedereen getraind en heeft kennis van:

 • wat te doen bij brand en calamiteiten
 • waar alle middelen zijn om mee te werken bij brand en calamiteiten
 • hoe deze middelen te gebruiken

Rekening houdend met al deze voorzieningen, moet dit nog wel opgenomen worden in het ontwerpen en fysiek installeren van de werkplaats. Zeker bij het inrichten en installeren van grote werkplaatsen heeft dit de hulp nodig van een specialist dat zich toelegt op het ontwerpen en inrichten van de werkplaats. Hiermee wordt rekening gehouden met elk facet bij de installatie van een werkplaats, de regels, wettelijke en ergonomische eisen en natuurlijk elke vorm van design dat specifiek is voor elke werkplaats.

Vluchtladders

Wanneer er brand uitbreekt in uw woning of bedrijfspand is het belangrijk dat iedereen zo snel mogelijk naar buiten komt. Een nadeel van brand is dat deze vaak de nooduitgang blokkeert en een raam nog uw enige optie is. Om goed voorbereid te zijn tegen brand kunt u brandladders plaatsen zodat u snel en veilig via de ladder het pand kan verlaten.

Waar plaatst u een vluchtladder?

U kunt een vluchtladder op meerdere manieren bevestigen. Zo is het mogelijk een mobiele vluchtladder op een goed bereikbare plek binnen uw huis of bedrijf te bevestigen zodat u deze, wanneer er brand uitbreekt, makkelijk aan uw radiator, kozijn of vensterbank kan bevestigen. Nadeel van deze methode is dat u eerst de ladder  moet monteren op een veilige plek tijdens de brand, alvorens u en eventuele andere aanwezigen het pand snel kunnen verlaten. Een andere mogelijkheid is dat u de vluchtladders op vaste plekken monteerd. Voordeel hiervan is dat u weet waar u het pand kan verlaten en de ladder al gemonteerd is. Dit zorgt voor meer rust en tijd waardoor u uiteindelijk sneller in veiligheid bent.

Brandbeveiliging

Op brandbeveiliging.startpagina.nl vindt u meerdere brandladders in verschillende maten. Ook is het mogelijk de brandladder in een RVS kast te bestellen, waardoor de ladder veilig tegen elk weertype buiten geplaatst kan worden en tijdens een brand direct kan worden gebruikt.

Een brandladder is geen middel tegen brandpreventie maar kan u wel helpen om ten tijde van de brand het pand makkelijk en snel kan verlaten. Om zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van een eventuele brand of koolmonoxide vergiftiging zijn er producten als rookmelders en koolmonoxide melders. Deze brandbeveiliging producten helpen u een brand in een andere ruimte waar te nemen. Hierdoor heeft u net weer dat beetje extra tijd om uw zelf en anderen in veiligheid te brengen.